Lab Testing

บริการทดสอบสารเคมีในสินค้า

AIDA ร่วมมือกับ Center Testing International (CTI) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับและ มีสาขาทั้งในประเทศอังกฤษ จีน และสิงคโปร์ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อช่วยให้ท่านลดภาระในการวิเคราะห์ทดสอบเพราะเราให้บริการทั้งด้านการให้คำปรึกษาตามมาตรฐานและกฎหมาย รวมถึงให้บริการวิเคราะห์ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการชั้นนำ

การทดสอบหาสารเคมีอันตราย (Hazardous Substances Testing)

การทดสอบหาสารเคมีอันตราย (Hazardous Substances Testing) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานหรือกฎหมายต่างๆ เช่น - การวิเคราะห์ทดสอบหาสาร Substance of Very High Concern (SVHC) ใน Candidate List ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป (Regulation EC no. 1907/2006) สาร SVHC ใน Candidate List จะมีการปรับปรุงทุก 6 เดือน ขณะนี้มี 138 รายการ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2555) ค้นหาสารเคมีใน Candidate List ได้ที่ http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table หรือ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสาร SVHC และหน้าที่ที่ต้องปฏับัติตาม REACH ได้ที่ (link ไปที่ จม ข่าวแต่ละฉบับ)

การทดสอบหาสารเคมีอันตรายในเสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า และเครื่องหนัง

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานหรือกฎหมายต่างๆ เช่น

  • OEKO-TEX® Standard 100
  • Azo Dye Analysis

การทดสอบหาสารเคมีอันตรายในเครื่องใช้ฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานหรือกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมาย RoHs ของประเทศต่างๆ ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน เกาหลี

การทดสอบหาสารเคมีอันตรายในของเล่น และของใช้สำหรับเด็ก

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหาสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานหรือกฎหมายต่างๆ เช่น

  • กฎหมาย The Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) ของสหรัฐอเมริกา
  • กฎหมายความปลอดภัยของของเล่น ของสหภาพยุโรป (Directive 2009/48/EC)

สอบถามข้อมูลด้านรายละเอียดการให้บริการและราคา ได้ที่ E-mail : napatr.k@aida-2010.com